U nastavku u nekoliko fotografija pogledajte dio naše transportne flote a koja je na raspolaganju za razne transportne usluge u domaćem kao i međunarodnom saobraćaju. Sva naša vozila su praćenja GPS-om a roba koja se prevozi posjeduje CMR osiguranje.

Za više informacija obradite se našoj korisničkoj podršci.

Živimo u vremenu kada su brzina i isporuka u tačno dogovoreno vrijeme prioritet. Garantujemo isporuku robe u dogovoreno vrijeme.

Vašu robu isporučujemo na dogovrene destiancije sigurno i osigurano. Posebnu pažnju pridajemo važnosti vaše robe.