TRANSPORT

Euro Limun d.o.o. iskusno i profesionalno organizuje kopneni transport robe: prevoz robe kamionom, hladnjačama i cisternma kako u  BiH, tako i iz i ka svim svjetskim destinacijama.

Raspolažemo velikim brojem sopstvenih vozila za prevoz robe različitih gabarita i sarađujemo sa prevoznicima širom svijeta, tako da smo u mogućnosti da za bilo koje destinacije kopneni transport robe organizujemo u najkraćem mogućem roku.

SIGURNO I NA VRIJEME

Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što kompaniju Euro Limun d.o.o. čini liderom u oblasti kopnenog transporta robe.

U skladu sa potrebama klijenata, kopneni transport robe možemo organizovati kao direktan transport, ili u cilju snižavanja troškova i uštede vremena naših klijenata, kao kombinovan transport (u kombinaciji sa željezničkim, avio ili vodenim transportom) ili kao zbirni transport.