KONTAKT INFORMACIJE

EURO LIMUN d.o.o
Ulica Ozrenskih srpskih brigada 120, 74000 Doboj, BiH

Direktor-Vlasnik: 00 387 65 980 052 Slađan Davidović dipl.ing.saob.
Specijalni Transport-Disponent: 00 387 63 398 245, Ivana Pejić
Redovni Transport-Disponent: 00 387 63 398 235, Dino Mehinović
Koordinator za Dizalice: 00 387 61 639 900, Enes Muratović
Transport- Menadžer: 00 387 63 398 241, Selmir Turić, dipl.ing.saob.
Telefon: 00 387 53 297 502
Fax: 00 387 53 297 500
Računovo./Finansije: 00 387 63 398 244 ; 00 387 53 297 501
Špedicija: 00 387 63 387 143, Danijel Popović
Poreski broj: 402330080006
TimoCom: 222156

Pošaljite poruku